Door kpi’s onderneem ik slimmer. Of toch niet? (1/3)

Meten = weten Dat geldt absoluut. Er wordt in een onderneming veel gestuurd op onderbuik-gevoel. Dat wil niet zeggen dat dat gevoel altijd mis zit, zeker niet. Het goede gevoel kenmerkt de goede ondernemer. Maar om gefundeerde keuzes te kunnen maken in het sturen van een organisatie, is gevoel alleen niet genoeg. Harde cijfers zijn nodig om het gevoel gelijk te geven, of juist het tegendeel aan te tonen. Is het invoeren van een ‘performance management’-methode daarmee altijd een succesverhaal? Helaas niet. Verbetering van resultaten blijft regelmatig uit. Hoe komt dat? Waar zitten de valkuilen? KPI’s Eerst iets over het meten…

Lees verder

Wat als…

Wat als we onze verkoopprijzen met 1,5% inflatiecorrectie aanpassen? Wat als we een extra verkoper aannemen en we 15% meer kunnen verkopen? Wat als we hogere factuurkorting geven bij grote orders? Vragen die je als ondernemer ongetwijfeld hebt, maar niet altijd gemakkelijk kunt beantwoorden. In dit artikel laten we een dashboard zien waarmee je zelf een What-If analyse kunt doen. Spelen met parameters Het leuke van de What-If analyse in Power BI is dat je zelf met de parameters kunt spelen en meteen het effect ziet in het dashboard. Wat als we meer korting geven? Het effect is een lagere…

Lees verder