Analyse

Veel bedrijven zijn bezig met het verbeteren van de efficiency en het terugdringen van verspillingen. Maar hoe meet je dat? Eén van de antwoorden hierop is data-analyse. Aan alleen de ruwe data heb je niet veel. De kracht zit hem in het analyseren van de data en het boven water halen van zinvolle informatie.

Hoe leg je de juiste verbanden en krijg je nieuwe inzichten?

Bij data-analyse gaat het om het verkrijgen van nieuwe inzichten. Door het leggen van verbanden tussen verschillende databronnen en het maken van de juiste dwarsdoorsnedes komt er informatie naar boven die voorheen niet inzichtelijk was. Door het plaatsen van data in de tijd worden patronen zichtbaar, waar je op kunt sturen. Een paar voorbeelden:

 • CRM:
 • ERP:
  • Hoe presteren de verschillende product-markt-combinaties en kunnen we daar op inspelen met het productassortiment?
  • Wat is de gemiddelde opslagduur per voorraadartikel en kunnen we besparen door efficiënter in te kopen?
  • Hoe effectief worden de service-aanvragen afgehandeld en hoe kunnen we de klanttevredenheid vergroten?
 • Administratie:
  • Wat is de top 10 van klanten en in welke marktsegmenten kunnen we het meest groeien?
  • Hoe presteren we deze maand ten opzichte van vorig jaar en de prognose?
 • HRM:
  • Wat is de samenstelling van het team en hoe verhoudt zich dat tot de productiviteit?
  • Waar zitten de pieken en dalen in de bezetting en kunnen we dat anders opvangen?
 • Open Data:
  • In welke regio’s woont onze doelgroep en kunnen we ons productaanbod daar op aanpassen?
  • Welke trends zien we in sociale media en kunnen we daar als bedrijf op inspelen?

Wat er gemeten wordt is per bedrijf verschillend. Belangrijk is om per discipline of afdeling een beperkt aantal KPI’s te benoemen en die te gaan meten. Deze KPI’s worden met Power BI voor iedere medewerker visueel gemaakt in een dashboard dat elke dag automatisch wordt geactualiseerd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.