Dashboards

De meeste mensen zijn visueel ingesteld, dat geldt zeker voor het huidige informatietijdperk. Televisie, computer, internet, mobiel: we krijgen steeds meer informatie en in een hoger tempo. Door te werken met grafieken, kaarten en kleuren, zijn we in staat om de informatie in één oogopslag te interpreteren.

Een interactief dashboard als stuurmiddel van je onderneming!

Belangrijk is dat alle informatie in één centrale bron samenkomt, er is maar één versie van de waarheid. Vervolgens kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar deze informatie. Bijvoorbeeld verkopen per product, of verkopen per land, of verkopen per leeftijdscategorie. Allemaal dezelfde verkopen, maar met een andere dwarsdoorsnede. Afhankelijk van wie het bekijkt.

Een kenmerk van een goed dashboard is dat deze actiegericht is. Alleen de omzet van afgelopen maand geeft weinig informatie, je kunt het pas beoordelen als je het vergelijkt met de target. Maar ook met een target erbij sta je nog steeds voor een voldongen feit. Je kunt er pas op sturen als je de omzet koppelt met de salespipeline. Bijvoorbeeld met het aantal openstaande offertes of het aantal verkoopafspraken. Dat zijn de KPI’s waar je op kunt sturen, die wil je dus zien.

Met Microsoft Power BI is het mogelijk om iedere afdeling of medewerker een eigen actiegericht dashboard te geven. Met relevante informatie waarop je actie kunt ondernemen. Een dashboard dient niet als verantwoordingsmiddel maar als stuurmiddel. Door financiële data te combineren met operationele data heb je zo’n stuurmiddel in handen. Dat is de kracht van self-service BI, dat is de kracht van Microsoft Power BI.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.