DAX voor Financials #6 – ALL en ALLEXCEPT

blank

In deze serie DAX voor Financials leggen we een aantal veelgebruikte DAX-formules uit. We behandelen daarbij formules die veel gebruikt worden voor financiële rapportages en dashboards. We kijken dus naar DAX vanuit de optiek van een accountant, controller of administrateur.  We werken in dit voorbeeld verder met de dataset uit het vorige blog item. ALL op een tabel In het vorige artikel hadden we deze DAX formule: Hier wordt het bedrag van de mutatieregels opgeteld, voor alle mutaties uit 2020. Nu gaan we kijken hoe we een bestaand filter kunnen veranderen. Dat doen we met de DAX-functie ALL. ALL( [<table>…

Lees verder

DAX voor Financials #5 – CALCULATE

blank

In deze serie DAX voor Financials leggen we een aantal veelgebruikte DAX-formules uit. We behandelen daarbij formules die veel gebruikt worden voor financiële rapportages en dashboards. We kijken dus naar DAX vanuit de optiek van een accountant, controller of administrateur.  We werken in dit voorbeeld verder met de dataset uit het vorige blog item. CALCULATE Tijd voor de belangrijkste en meest gebruikte DAX-functie: CALCULATE. Hierin komt de theorie die we in de vorige blogitems hebben behandeld bij elkaar. CALCULATE(<expression>[, <filter1> [, <filter2> [, …]]]) De eerste parameter is de expressie, de formule die je wilt berekenen. De tweede (en eventueel…

Lees verder