Voorwaarden

Algemene voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden downloaden. De algemene voorwaarden zijn integraal overgenomen van Nederland ICT, de branchevereniging voor de IT-bedrijven in Nederland.

Download de Algemene Voorwaarden

Download the Terms and Conditions

Aanvullende voorwaarden

Aanvullend op bovenstaande algemene voorwaarden gelden voor de Power BI Connectors tevens deze bepalingen:

  • De kosten voor een account gaan in op het moment van activeren (na ondertekening van de offerte) en zullen naar rato maandelijks worden verrekend.
  • Er geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Dit houdt in dat de betaling die aan het begin van de maand voldaan is, bij een opzegging na deze betaling, niet wordt verrekend. Het opzeggen van je account heeft tot gevolg dat je vanaf dat moment geen toegang meer hebt tot de dienst.
  • Er wordt op https://www.powerbiconnector.nl/supportvragen support gegeven op de activatie en het gebruik van de connectors. Aanvullende supportvragen over de werking of inrichting van Power BI zelf, vallen niet onder de supportverlening en worden als consultancy gefactureerd. In een voorkomend geval zal dat altijd vooraf gemeld worden.
  • Er wordt een fair use policy (FUP) gehanteerd, bij buitenproportioneel datagebruik kan een meerprijs van toepassing zijn. In een voorkomend geval zal altijd eerst overleg zijn om het datagebruik te normaliseren.
  • De aanvullende voorwaarden zijn leidend in het geval er sprake is van tegenstrijdigheid.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.