DAX voor Financials #7 – KEEPFILTERS

In deze serie DAX voor Financials leggen we een aantal veelgebruikte DAX-formules uit. We behandelen daarbij formules die veel gebruikt worden voor financiële rapportages en dashboards. We kijken dus naar DAX vanuit de optiek van een accountant, controller of administrateur. 

We werken in dit voorbeeld verder met de dataset uit het vorige blog item.

Filter in CALCULATE vervangen

In de vorige artikelen hebben we gekeken naar de CALCULATE functie en hoe je het filter kunt wijzigen met ALL (of REMOVEFILTERS) en ALLEXCEPT. 

Als je in een CALCULATE functie een filter toepast, dan wordt daarmee de bestaande filter context overschreven. Een voorbeeld om dat toe te lichten.

blank 

In dit voorbeeld hebben we een slicer met een actief filter op klant 1000. In de CALCULATE functie wijzigen we het filter op het klantnr, door dit te veranderen in een filter op klantnr 1001. De regels in de visual worden echter nog steeds gefilterd door de slicer. De uitkomst is dat de telling van elke regel van klant 1000 leeg is, maar de totaalregel laat de som van alle mutaties van klant 1001 zien.

Met andere woorden: alleen in de berekening van deze measure wordt het filter op het klantnr gewijzigd. Het filter in de CALCULATE wijzigt de actieve filter context. 

KEEPFILTERS

Je kunt het gedrag dat de actieve filter context wordt gewijzigd voorkomen door de functie KEEPFILTERS te gebruiken. In dat geval wordt de filter uit de measure toegepast, bovenop het actieve filter uit de filter context.

blank

In dit geval zijn zowel alle regels als ook de totaaltelling leeg. Geen van de regels voldoet aan het filter dat het klantnr 1000 én 1001 moet zijn.

Context en filters

In dit eenvoudige voorbeeld is het goed te volgen waarom er geen waarden getoond worden. In de praktijk met uitgebreidere formules gaan dezelfde principes op, maar zijn ze lastiger te doorgronden. In DAX draait alles om context en filters, daar is de hele formuletaal op gebaseerd. Daarom erg belangrijk om deze principes goed te begrijpen als je met DAX aan de slag gaat. 

Meer weten?

Met Power BI maak je in korte tijd fraaie dashboards en rapportages. Vanuit Davista helpen we je daar graag mee op weg. Voor diverse softwarepakketten bieden we connectors aan, zodat je jouw data in Power BI kunt gebruiken. Voor een snelle start kun je aan de slag met een standaard dashboard of met één van de templates. Natuurlijk kunnen we je ook helpen met een dashboard op maat, of we geven je een training zodat je zelf jouw dashboards kunt maken.

Nodig ons gerust uit voor een vrijblijvende kennismaking, zodat we de meerwaarde voor jouw onderneming kunnen laten zien.

Reacties zijn gesloten.

Reageren is niet mogelijk