DAX voor Financials #3 – Regel context en Filter context

In deze serie DAX voor Financials leggen we een aantal veelgebruikte DAX-formules uit. We behandelen daarbij formules die veel gebruikt worden voor financiële rapportages en dashboards. We kijken dus naar DAX vanuit de optiek van een accountant, controller of administrateur. 

We werken in dit voorbeeld verder met de dataset uit het vorige blog item.

Contexten

Dit keer de uitleg van één van de belangrijkste kenmerken van DAX, de context. In elke DAX formule heb je te maken met de context waarin een berekening wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de context kies je de bijbehorende DAX-functie. En nog belangrijker: afhankelijk daarvan kan de uitkomst goed of fout zijn.

Filter context

De eerste context is de ‘filter context’. De filter context is de context waarin een bepaald getal wordt uitgerekend. Met een voorbeeld is dat het gemakkelijkst uit te leggen.

blank

Als we kijken naar het getal € 900 dan zijn hier een aantal filters op van toepassing. Het getal € 900 is de omzet van de Klant 2, in de maand Januari 2020. Er zijn 3 filters van toepassing: Klant, Maand en Jaar. Dit is de filter context waarin dit bedrag is berekend. Zo heeft elk getal in deze matrix een eigen filter context. De filters kunnen zowel uit de visual zelf komen (klant en maand) als uit een andere visual (slicer met jaar 2020).

Regel context

De tweede context is de ‘regel context’. De regel context is de context waarin de berekening voor een bepaalde dataregel wordt uitgevoerd. Ook hier een voorbeeld.

blank 

In de vorige artikelen hebben we de functies SUMX en FILTER behandeld. Deze functies zijn iterators die regel voor regel worden uitgevoerd, in de context van die betreffende regel. In de regel context van de hierboven gemarkeerde regel gaat het bijvoorbeeld over rekeningnr 8001 en klantnr 1001. De uitkomst van Aantal * Prijs in deze regelcontext is 12 * 100 = € 1.200,00.

Complex

In de voorbeelden hierboven is de context eenvoudig te begrijpen. Bij uitgebreidere formules is de context minder gemakkelijk te begrijpen, waardoor het snel complex wordt. Probeer in elke formule te doorgronden in welke context een berekening wordt uitgevoerd. In de volgende artikelen zullen we hier nog regelmatig op terug komen.

In het volgende item gaan we verder in op de regelcontext.

Meer weten?

Met Power BI maak je in korte tijd fraaie dashboards en rapportages. Vanuit Davista helpen we je daar graag mee op weg. Voor diverse softwarepakketten bieden we connectors aan, zodat je jouw data in Power BI kunt gebruiken. Voor een snelle start kun je aan de slag met een standaard dashboard of met één van de templates. Natuurlijk kunnen we je ook helpen met een dashboard op maat, of we geven je een training zodat je zelf jouw dashboards kunt maken.

Nodig ons gerust uit voor een vrijblijvende kennismaking, zodat we de meerwaarde voor jouw onderneming kunnen laten zien.

Reacties zijn gesloten.

Reageren is niet mogelijk