De 5 belangrijkste KPI’s voor handelsbedrijven

Business Intelligence is een manier om de prestaties te meten binnen je onderneming. Het geeft inzicht in hoe de onderneming ervoor staat. Het verklaart waarom de ene prestatie vooroploopt en de andere prestatie achterblijft. Bij business intelligence draait alles om het verkrijgen van inzicht en het kunnen ondernemen van actie. In elke sector en afdeling zijn er weer andere inzichten relevant. In deze blog geven we je de 5 belangrijkste KPI’s voor handelsbedrijven.

Handelsbedrijven

De KPI’s van een handelsonderneming gaan vaak over de opbrengsten en marges per product of productgroep. Ook de kosten van de voorraad zijn een belangrijke factor. De 5 belangrijkste KPI’s zijn:

  1. Omloopsnelheid voorraadblankdit is het totaal aantal keren dat de voorraad wordt verkocht, het liefst inzichtelijk per product en productgroep. Een hogere omloopsnelheid zal leiden tot lagere opslagkosten en een betere liquiditeit.
  2. Gemiddelde voorraad: bij de gemiddelde voorraad draait het om de balans tussen enerzijds een zo laag mogelijke voorraad en anderzijds voldoende voorraad om aan de klantvraag te kunnen voldoen. Een te hoge voorraad betekent dat er ongewenst liquiditeit in de voorraad gaat zitten. Ook hier is het belangrijk om verschillende producten en productgroepen te kunnen meten. Dat geeft een duidelijk beeld op welke producten de focus van de onderneming moet liggen.
  3. Leverbetrouwbaarheid: dit heeft alles te maken met “just-in-time” management. Precies op tijd kunnen leveren wat de klant nodig heeft, zonder een hoge voorraad aan te hoeven houden. Trends uit het verleden geven vaak een goede indicatie van de te verwachten klantvraag. Door dit actief te monitoren en hier actief mee bezig te zijn, kunnen onnodige voorraadkosten voorkomen worden terwijl de klant optimaal wordt bediend.
  4. Brutomarge per product: uiteraard zijn de opbrengsten en kosten per product ook een belangrijke KPI. Dit kan zowel gemeten worden in absolute als in relatieve waarden. Het aantal verkochte producten en het brutowinstpercentage bepalen uiteindelijk hoeveel een product bijdraagt aan de onderneming.
  5. Trend klantaankopen: dit kengetal heeft alles te maken met de sales. Vanuit een ERP-systeem is vaak eenvoudig te monitoren welke klanten welk aantal orders doen. Zo kan tijdig opgemerkt worden als een klant minder afneemt dan voorgaande jaren. Ook de frequentie van orders of het tijdsbestek tussen orders kan een bepaalde trend aangeven. Allemaal bedoeld om klantgedrag in beeld te brengen en hier tijdig op te kunnen schakelen.

Meer weten?

We creëren oplossingen met behulp van Microsoft Power BI. Een toegankelijke tool waarmee u in korte tijd een helder inzicht krijgt in uw data. Power BI kan gekoppeld worden met vrijwel alle (offline en online) software en ook met diverse externe open databronnen. We geven u een dashboard met daarin alleen de informatie die relevant is. Dat geeft rust, richting en een beter rendement!

Nodig ons gerust uit voor een vrijblijvende kennismaking, zodat we de meerwaarde voor uw onderneming kunnen laten zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *