De 5 belangrijkste KPI’s voor het management

Business Intelligence is een manier om de prestaties te meten binnen je onderneming. Het geeft inzicht in hoe de onderneming ervoor staat. Het verklaart waarom de ene prestatie vooroploopt en de andere prestatie achterblijft. Bij business intelligence draait alles om het verkrijgen van inzicht en het kunnen ondernemen van actie. In elke sector en afdeling zijn er weer andere inzichten relevant. In deze blog geven we je de 5 belangrijkste KPI’s voor het management.

Management

De KPI’s voor het management gaan over de hoofdlijnen, vaak toegespitst op de interne bedrijfsvoering en het financiële rendement. De 5 belangrijkste KPI’s zijn:

  1. Omzetrealisatie: blankdoor de werkelijke en begrote omzetten te vergelijken heeft het management inzage in de realisatie van de jaarbegroting. Met een rolling forecast kan nog nauwkeuriger in beeld worden gebracht in hoeverre bij de huidige stand van zaken de jaarbegroting behaald kan worden.
  2. EBITDA-bridge: de EBITDA staat voor de brutowinst van een onderneming, voor aftrek van de overheadskosten. Dus het operationele bedrijfsresultaat. Met een EBITDA-bridge kunnen heel duidelijk de verschillen in beeld worden gebracht tussen het werkelijke bedrijfsresultaat en het begrote bedrijfsresultaat. Of met het bedrijfsresultaat van vorig jaar. Dit geeft handvatten om concreet actie te kunnen ondernemen op bepaalde posten.
  3. Betalingsgedrag debiteuren: belangrijk voor de liquiditeit is uiteraard of de openstaande vorderingen tijdig betaald worden. Met een ouderdomsanalyse of betalingsanalyse van de debiteuren kunnen trends en afwijkingen tijdig worden opgemerkt. Bedoeld om waar nodig actief debiteurenbeheer te kunnen gaan voeren.
  4. Quick ratio: de quick ratio geeft de mate weer waarin de onderneming op korte termijn kan voldoen aan de betalingsverplichtingen. Het is de verhouding tussen de kortlopende vorderingen (inclusief liquide middelen) en de kortlopende schulden.
  5. Cashflow: de operationele cashflow laat de geldstromen binnen de onderneming zien van de inkomende en uitgaande gelden. Zowel in het verleden (als kasstroomoverzicht) als in de toekomst (als liquiditeitsprognose). Een belangrijk instrument voor het management om op te kunnen sturen.

Meer weten?

We creëren oplossingen met behulp van Microsoft Power BI. Een toegankelijke tool waarmee u in korte tijd een helder inzicht krijgt in uw data. Power BI kan gekoppeld worden met vrijwel alle (offline en online) software en ook met diverse externe open databronnen. We geven u een dashboard met daarin alleen de informatie die relevant is. Dat geeft rust, richting en een beter rendement!

Nodig ons gerust uit voor een vrijblijvende kennismaking, zodat we de meerwaarde voor uw onderneming kunnen laten zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *